Články pro zajímavost

Karma

Karma

Události, které se vyskytují v osudu člověka, předurčuje KARMA a jeho vlastní volba. Karma je určitý nevyřešený dluh z minulosti, je to vlastně zákon příčin a následků - vysvětlující lidský osud.

Karma je zákon Vesmírné spravedlnosti, jenž řídí náš osud. Je to síla, která určuje běh našich událostí i zkoušek, a kterou si vytváříme my sami svými činy a rozhodnutími. Karma rozhoduje o tom, do jakého těla, rodiny a podmínek se člověk narodí, i co zásadního jej v životě potká, jakými osudovými zkouškami bude procházet. Špatná karma vždycky projevuje jako nějaký trest a může se projevit například i v podobě vrozených nemocí. Za všechno špatné, čím se člověk proviní, jednoho dne zaplatí. V tomto životě nebo v příštím. Proto naše karma do velké míry řídí náš osud!

Karma, je to vlastně dluh, břemeno z našich minulých životů, je to spojení příčin a následků v morální oblasti. Někdo jí vykládá jako čin, konání, jednání. Definici známe pod pojmem "Jak zaseješ, tak taky sklidíš." Karma je buď "pozitivní" (dharma) nebo "negativní" (karma). Karmické dluhy jsou to, co poutá duši k pozemskému životu a nutí ji znovu a znovu přicházet na tento svět tak dlouho, dokud karmický dluh nebude splacen, protože jak se říká "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě." Aby karma skončila, musíme zaplatit za staré dluhy a nesmí vzniknout nové.
S láskou a úctou Pavla 

Narodili jsme se na tento svět proto, aby jsme žily plnohodnotný život plný lásky, štěstí a spokojenosti.

Každá těžkost, bolest, smutek, křivda je pro nás jen pouhou překážkou. Překonáme-li překážku, posun

uli jsme se v našem životě zase o kus dál a našli jsme klíč k dalším dveřím. Dveře, které nám ukážou da

lší nový svět. Svět, který je zase o krok blíž cíli, ať už je jakýkoliv...

Každý člověk, který tu žije, je original, zodpovědný sám za sebe a za svoje činy. Proto jen na každém z nás záleží, jaký život bude žít.

Vše co se kolem nás děje, si vytváříme a přitahujeme sami.

Vše co se děje kolem nás

Vše co se děje kolem nás samých, si do svého života přitahujeme sami. Je to tak trochu naše zrcadlo nás samotných. Vím, že teď si dost lidí říká....."Já, že jsem přitáhla tu autonehodu?"....nebo...."Já, že si přitáhla ty dluhy?".....nebo..."Já, že jsem si přitáhla tu hádku s partnerem?".....Ano, přitáhli jste si to. Vše je o energiích a o vysílání do vesmíru. Je pravda, že v dnešní době se kolem nás celkově rozšířila velká závist, chamtivost a nepřejícnost. Kvůli těmto vlastnostem, co někteří z nás mají (někdo víc, někdo méně), se náš svět kolem mění přímo před očima.

Život si hlídá svou rovnováhu:

- Co odešleš přijde zpátky.

- Co zaseješ, to sklidíš.

- Co dáš to dostaneš.

JAK SPRÁVNĚ PLATIT PENĚZI, ABY SE VÁM VRACELY ZPÁTKY

Peníze jsou elitami navrženy tak, aby sloužily jim a ne lidem. Abyste vy s nimi neuměli správně zacházet, měli s nimi problémy a trápili se chudobou, zatímco elitáři u korýtek se na záchodě můžou utírat pětitisícovkama. Samozřejmě, že důvodů k tomuto nepoměru je mnoho, ale symbolika schovaná za penězmi, tomu napomáhá. Máte ale možnost, naučit se ji používat tak, aby pracovala pro vás a ne proti vám.

Bylo mi vysvětleno (člověkem pohybujícím se v oboru), že přední strana bankovky ,,hlava" obsahuje symboliku bezedné díry. Díry, u které většinou nějaká osobnost hlídá (hlavy). Hlava není vždy na každé bankovce přímo vidět, zato díra ano.

Spodní strana bankovky naopak obsahuje most. Buď je to vyloženě most, nebo pouze jeho náznak. I linie, která by se s trochou nadsázky tak mohla nazývat, je pro bankovku i pro vás platný most. Takto byly peníze zakodovány.

Namalovala jsem vám pár příkladů na bankovky, na kterých je to dobře vidět. Dívejte se: Vepředu je hlava (někdy) s dírou (vždy), vzadu je most, nebo linie naznačující, či připomínající most.

100 euro také krásně zdůrazňuje bezednou díru. Je zajímavé, že zrovna eurobankovky mají tak mimořádně obrovské, ozdobené a výrazné díry. (že by proto, že celá EU je jedna velká černá díra?) Na stoeurovce mě mimo jiné zaujaly dvě postavy, které díru hlídají (náhražka hlavy) a jedna hvězda, která je jako na potvoru ,,náhodou" přímo umístěna do díry. Hvězda stojící takto, je symbol člověka. Na této bankovce padá do díry s penězma snad i celý člověk? - Jajks!

Záleží, kterou stranu bankovky použijete při placení.
Podle toho pracuje symbolika pro vás, nebo proti vám. Laicky by se dalo říct, že platit penězmi hlavou a dírou nahoru, je pro chudý plebs. Platit penězi mostem nahoru, to je pro elity, nebo lidi, kteří vědí, co se za tím skrývá.
Přeučte se brát peníze jako: hlava je přední strana, orel je zadní strana. Myslete na to, že nesmíte platit dírou, ale mostem. Ať už jste nebo nejste schopni na bankovce díru a most vidět, vždy plaťte tak, aby hlava byla otočena dolů.

Zatímco díra vám peníze krade a nevydá, most vám je vrátí zpátky, protože vždy spojuje jednu stranu s druhou. Když někomu dáte peníze po mostě, mostem se vám zase vrátí zpátky. Oproti tomu díra je jednosměrka, kterou se vám nic vracet nebude.

Každým odevzdáváním bankovky provádíte rituál. Buď uzavřete rituál chudoby, nebo uzavřete rituál hojnosti.
Neustálé uzavírání rituálu chudoby vám může bránit zbohatnout, rozvíjet se, vydělávat více. Když budete posílat peníze po mostě, přestane vás energie peněz brzdit a rituál se vám přestane plést do života, naopak vás začne podporovat a začne pro vás pracovat.

*****

Pět euro je bankovka, kde je to všechno vidět opravdu perfektně a most je jasně ukázaný.

I Česká koruna to přiznává. Výborně to jde vidět na dvoustovce, kde J.A. Komenský hlídá bezednou šestihrannou díru, naznačenou na pozadí. Na druhé straně bankovky vidíte spojené ruce, což je symbolické vyjádření mostu.

Pět tisíc zase hlídá hlava T.G. Masaryka, nalevo od něj je krásná velká díra, kam padají vaše peníze, když touto dírou platíte. Symbolika mostu je vzadu naznačená mírně pouhými liniemi.

U dolarů bývá hlava dokonce přímo vsazena do bezedné díry. Elitář si ji hlídá přímo, ani se na díru nedívá, jako na České koruně, ale přímo si vleze do ní. Myslím, že i to dost vypovídá.

Motto

Motto

Existují jenom dvě pravidla, jak být úspěšný. Za prvé přesně zjistěte, co chcete dělat a za druhé, udělejte to. Co si mysl dokáže představit a uvěřit tomu, toho je možné i dosáhnout. Nikdy není příliš pozdě stát se tím, čím jste mohli být.

Havajská technika Ho´oponopono

Ho´oponopono je název starého havajského učení a znamená "vylepšit, vyčistit, napravit chybu". Jde o proces uvolňování, odpuštění a čištění, který pro dnešní účely aktualizovala Morrnah Nalamaku Simeona, kahuna Lapa'au, jmenovaná v roce 1983 Žijícím pokladem Havaje..

Základní myšlenkou metody, je převzetí 100% zodpovědnosti za vše, co se děje v mém životě, ve mě i kolem mě. Naše myšlenky vytvářejí naši realitu. To, co se vám v životě stane, není vaše vina, ale vaše zodpovědnost. Patří sem i to, co říkají, dělají nebo si myslí druzí a objeví se to ve vašem životě. Když přijmete veškerou zodpovědnost za vše, co se objeví ve vašem životě, pak se vás týkají všechny problémy druhých lidí, kteří vás vyhledají. A cokoli potkáte, to můžete uzdravit.
Máte moc vyléčit cokoliv, co vám vstoupí do cesty. Vše výše jmenované může být léčeno, ať se to k vám dostalo jakýmkoliv způsobem. Když to dokážete cítit, dokážete to i vyléčit a to skrze sebe
Metoda zahrnuje "čištění" sebe sama a svého podvědomí od všech negativ, aby člověk mohl vidět změny v ostatních. Když se postaráte o své vlastní potíže, odezní i u jiných.
A teď to nejdůležitější - jsou to čtyři věty/slova, které mění svět...

Miluji tě

Omlouvám se

Prosím odpusť mi

Děkuji Ti

Tím, že neustále opakujeme tyto slova, očišťujeme dluh, který na své duši máme - činy dávno minulé.

Miluji Tě:
- rozproudí zablokovanou energii. Vyjadřují vaši lásku ke svému vědomí a současně, pokud se tak Božská mysl rozhodne, vyjadřují její lásku ke všemu stvořenému. Je to nejsilnější a nejmocnější energie, lék na bolesti těla i duše.

Omlouvám se:
- říkáte, abyste uznali, že se něco stalo a že si uvědomujete, že to není dobré. Projev lítosti není slabost.


Prosím odpusť mi:

- tím si uvědomujete možné chyby, křivdy a bolesti, jež jste se mohli dopustit. Důležité je nezapomínat i sami na sebe a dokázat odpustit i sami sobě. Současně žádáte o odpuštění Božskou mysl/Vesmír, jejíž součástí je vaše mysl.

Děkuji Ti:
- je výraz vděku a pokory za vše, co mě potkalo. Vyjádřením upřímného vděku i za věci, jež mě zranily, ublížily, způsobily nepříjemnosti, strach i bolest dokazuji, že si uvědomuji hodnotu všech věcí, které mě obklopují, nejenom hmotných, ale i zkušeností a situací. Děkujte za každý den, kdy máte příležitost k osobnímu růstu.

Tento způsob léčení předpokládá stoprocentní převzetí zodpovědnosti za vlastní život. Jde o návrat do jakéhosi nulového nastavení, kde se nevyskytuje nic, možné je zato úplně všechno. V onom stavu nesídlí žádné myšlenky, slova, činy, vzpomínky ani zažité vzorce chování.

Náhody neexistují, vše má svůj důvod a svůj řád. Všichni jsme důležití pro celý vesmír.

Stříbrná magie

Stříbrná magie

Zvaná také Magie měsíce je ta větev magie, která je přibližně ve středu mezi černou a bílou magií, tedy je neutrální vůči dobru i zlu - je to magie v prvotní formě. Nemá pevně dané hranice morální správnosti či nesprávnosti daného činu, není přesně specifikována.

Na černou i bílou magii se dělí až poté, co ji mág použije ke konkrétnímu účelu.

Stříbrná magie údajně způsobuje jev zvaný lykantropie (přeměnu jedné životní formy do jiné, z pravidla z lidské bytosti do zvířecí), která se děje právě za úplňku, kdy stříbrná magie měsíce má největší sílu a vyskytuje se v nejčistší formě.

Stříbrná magie má také vliv na magické schopnosti jinak nemagických předmětů. Amulety se dají "dobíjet" v úplňkovém svitu, stejně tak některé rostliny a byliny, potřebné k magickým obřadům je doporučeno, ne-li přímo nařízeno utrhnout za úplňkové noci.

S láskou Pavla

Co se děje s člověkem, když umře?

Co se děje s člověkem, když umře?

Člověk opustí svůj fyzický obal, duše se odpoutá, ale hned nikam neodchází. Zůstává u svého těla. Chvíli duši trvá, než pochopí, že už nežije, není propojena s fyzickým tělem. Zůstává u těla a pozoruje, co se s jeho tělem děje. Takto zůstává několik dní, do té doby, než se rozloučí, než se vše vyřeší. Může se i zjevit žijícím, protože chce předat vzkaz, chce utěšit pozůstalé v jejich zármutku.

Potom tato duše teprve odchází do světla. A do jiných dimenzí. Doposud se duše pohybovala v astrálu, v astrálním světě a jakmile přijde čas, opouští astrální svět a přechází do světla. Většina lidí nejčastěji popisují, že byli v tunelu a před nimi světlo. Je to nejčastěji podávaná zkušenost. Avšak podle povahy člověka, ten přechod může probíhat i jinými způsoby, mohou procházet bránou, mohou stoupat po schodech ke světlu, mohou přecházet i jinými způsoby, zážitky.

S láskou  a úctou Pavla

Duše

Duše

Když duše přijde do světa jiné dimenze, nemusí se bát, nezůstane nikdy sama. Potkává se se svými blízkými, kteří odešli již dříve před ním. Potkává se s těmi, s kterými se již setkala, které má ráda. A nejen se zemřelými lidmi, ale i se svými miláčky, zvířátky, kteří ho doprovázeli předtím na Zemi. Zvířata mají duši a jsou tu s námi. S někým se nemusí potkat hned, pokud se duše inkarnovala znovu na Zemi, ale setkají se později. Avšak z vašeho pohledu se může zdát, že budou čekat dlouho na setkání, ale zde ve Vesmíru je to chvilka, neplatí zde pozemský čas, ale vesmírný.

Na každém člověku záleží, v jakém prostředí se pak bude nacházet. Už za života si člověk ve svých myšlenkách tvoří, kde se po smrti bude nacházet, jak to tam bude vypadat, jaký posmrtný ráj si vytvoří. Může se nacházet v zahradě se stromy, ptáky, zvířaty, ostatními milujícími blízkými a tam bude jeho duše spočívat. Lidé mají svobodnou volbu, proto by měli ve svých představách volit dobře, myšlenky se zhmotňují.

Smrtí nic nekončí, duše je energie a energie nemizí, změní se v jinou formu a žije dál v jiných prostorech, časech a dimenzích.
Smrt není konec, je to přechod do světa duší. Tato duše se pak opět inkarnuje a znovu žije na Zemi. Je to opakující se koloběh. Duše se přestane vtělovat teprve tehdy, když všechny karmické lekce dospějí k uspokojivému výsledku.

Proč se duše opět inkarnují?

Proč se duše opět inkarnují?

Protože na Zemi se chtějí učit, poznávat, prožívat, duchovně růst, plnit své úkoly a záměry. Toto se děje na Zemi. Duše po smrti zůstává se svými vlastnostmi, vlastnosti zůstávají. Sice za života získává nové zážitky, poučení, růst, ale v základu má duše pořád stejné vlastnosti a vyvíjí se. Očišťuje také činy ze svých minulých životů a vyvíjí se a posouvá výše a výše.

Duše s sebou nese energie všech svých životů, avšak na Zemi mu zůstávají skryty, tady ve Vesmíru duše zná všechny své životy. Ano, i toto zde na Zemi potom má duše jako jeden z úkolů, dořešit nedořešené záležitosti minulých životů. Duše se neustále vyvíjí, učí, poznává. Je to jeden z Vesmírných zákonů, zákon o pohybu. Není důvod se smrti bát, je to změna, přechod do jiných dimenzí, avšak duše žije dál.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz
Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení