Zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů

 

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, Pavla Kolářová
IČ: 02556073
(dále jen "já" či "provozovatel"), provozovatel webových stránek www.a-svicky.cz, prohlašuji, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování
Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Na mých webových stránkách www.a-svicky.cz nejste nijak sledováni, a proto se o Vás dozvím jenom ty osobní údaje, které mi výslovně sdělíte. Moje webové stránky ani služby, které poskytuji, nejsou určeny pro děti mladší 16 let, osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracovávám.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro mě prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnuji proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen "Zásady") bych Vás chtěla informovat o tom:

Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat;
Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu budu Vaše osobní údaje zpracovávat;
Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat; a
Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
I. Zpracovávané osobní údaje
Rozhodnete-li se mně kontaktovat prostřednictvím mých webových stránek, část "Kontaktní formulář", budete požádáni o vyplnění určitých údajů o své osobě. Těmito údaji jsou zejména:

Jméno a Příjmení
Telefonní číslo /a e-mailová adresa
Adresa pobytu
II. Účel zpracování osobních údajů:
Osobní údaje vyžaduji v rámci jednání o možnosti spolupráce mezi mnou a Vámi, a při realizaci vlastního, případně navazujícího, smluvního vztahu, a v tomto případě údaje, které mi poskytujete, použiji:
abych Vás kontaktoval zpět a poskytl Vám informace, o které jste mne požádali ve Vaší zprávě (zejména: informace směřující k realizaci mnou nabízené možnosti spolupráce);
pro účely realizace smluvní spolupráce mezi mnou a Vámi;
pro plnění právní povinnosti, která se na mně jako na správce osobních údajů vztahuje (např. fakturace, či splnění dalších povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů);
za účelem ochrany svých oprávněných práv vyplývajících ze smluvního vztahu.
Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely - tj. pro účely plnění smlouvy, pro účely plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, jakož i poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vaše dotazy.
Může dojít i ke zpracování jiných osobních údajů, tyto však budou zpracovávány pouze v případě udělení informovaného souhlasu ve smyslu čl. 6., písm. a) GDPR.

III. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
S Vašimi osobními údaji budu nakládat a jako správce je zpracovávat především já osobně.

Dále se může stát, že Vaše osobní údaje mohu předat, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobě, aby pro mě provedla jejich zpracování jako subdodavatel služeb (typicky např. externí účetní, přepravce Vámi objednaného zboží, Hoteliéři ohledně ubytování, apod.). Své subdodavatele si pečlivě vybírám, a tito jsou vůči mně zavázáni v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s Vašimi údaji.

Osobní údaje o Vaší osobě já, mí obchodní partneři, ani žádný z mých subdodavatelů, neprodávám, nepřevádím a nesděluji třetím osobám, ledaže jste s tím předem vyslovili výslovný souhlas.

IV. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu, po kterou jsem jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

právo na přístup k osobním údajům;
právo na opravu;
právo na výmaz ("právo být zapomenut");
právo na omezení zpracování údajů;
právo vznést námitku proti zpracování;
právo na přenositelnost údajů; a
podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mně kontaktujete na e-mailové adrese: paja56@seznam.cz.

Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého také můžete podat Stížnost (dle bodu 6.).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o moje potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že jsem povina vymazat Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) mi to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsem povinen omezit zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

V Ostrově dne 04.06.2018

Hodnocení obchodu na Zboží.cz
Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení